Стоян Гергински

Аз съм Стоян Гергински и фотографията е моето призвание от дълги години. В работата си се ръководя от идеята, че истински се вижда само със сърцето, че същественото е невидимо за очите. В моите фотографии се стремя да „видя“ именно невидимото на пръв поглед, да го уловя и запечатам в кадри, които ще разкажат Вашата история и ще поставят началото на едно вулнуващо приключение. Нека започнем това приключение заедно!

WEB varriant